Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý


O pravé pobožnosti k Panně Marii

Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, 1916
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Originál Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge byl napsán r. 1712, nalezen 1842 a rok poto poprvé vydán. V češtině vyšel sedmkrát: čtyřikrát (1916, 1922, 1936 a 1948) pod názvem O pravé pobožnosti k Panně Marii a třikrát nově, jednou jako O pravé oddanosti k Panně Marii, 1992, a dvakrát (1997 a 2001) s názvem O pravé mariánské úctě.


Dokonalé zasvěcení přesvaté Panně Marii Královně srdcí podle bl. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu

Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Schmid Max, 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Prvním listem je Tajemství Panny Marie, v originále Le secret de Marie; poprvé publikováno r. 1858, přeloženo do více než 30 jazyků, celkem přes 300 vydání – Strom života, L'Arbre de Vie, je (navzdory nevhodné typografii) součástí tohoto listu. Jiný český název tomuto listu dali čeští dominikáni. Jejich překlad vyšel šestkrát, otiskujeme: Tajemství Mariino, 1947, Dominikánská edice Krystal, sv. 3; přebíráme od slovenských dominikánů. Následuje Výklad dokonalého zasvěcení Panně Marii "od P. J. Schmida S. J.", což má být ve skutečnosti překlad publikace Die Grignionische Andacht oder die volkommene Hingabe an Maria. Schmid Max, 1926 (a potom vydávané až do r. 1940) od P. Maxe Schmida S. J. (* 8. 11. 1875 Kirchheim, Schwaben, † 7. 2. 1953 Pullach i. Isartal). Knihu uzavírají Modlitby složené nebo doporučené blah. Grignionem, není ovšem uvedeno ze které světcovy publikace čerpáno.


Malý katechismus pravé pobožnosti k Panně Marii s návodem ku přípravě na zasvěcení se Panně Marii.

Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Pixner Vigil, 1925
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Dle blahoslaveného Ludvíka Marie Grignona z Monfortu sepsal Vigil Pixner, z originálu přeložil Indignus. V krátké době vyšla česky tři vyd. Ke 3. vyd. připojujeme samizdat z doby komunismu – liší se v doplňcích – ovšem rok vyd. neznáme. Díky za dar Knihovně.