Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Monnin Alfred, Krlín Josef


Svatý farář arsský (arský)

Monnin Alfred, Krlín Josef, 1929
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Školské sestry OSF, sv. 22.
K autorství: Na str. 210 se uvádí, že životopis od P. Alfreda Monnina S. I. byl hojně využit v "této" knize. Nemohlo jít o využití tohoto životopisu pro knihu nejmenovaného autora, jemuž bylo 12. 12. 1904 dáno dovolení spis uveřejnit (str. 5), neboť tento autor by nemohl r. 1904 psát na str. 216 o blahořečení a dále o procesu svatořečení. Je tedy P. Josef Krlín přímo spoluautorem, a to je též zřejmým důvodem, proč on nechtěl, aby v této publikaci byl autor přímo uveden.