Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Mondrone Domenico


Bl. Marie Gorettiová, dvanáctiletá mučednice čistoty.

Mondrone Domenico, 1947
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

2. vyd. (poprvé zřejmě téhož roku). Orig. Maria Goretti poprvé ital. zřejmě r. 1939; překladatelem doplněna kapitolka o blahořečení 27. 4. 1947 (svatořečení 24. 6. 1950). Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).