Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Meynard André-Marie


Duchovní život. Stručná summa theologie asketické a mystické podle ducha a zásad svatého Tomáše Akvinského.

Meynard André-Marie, 1927
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Překladatel P. Emilian František Soukup OP uvádí, že jde o 4. vyd., nicméně předchozí tři vyd. se nám (snad zatím) nepodařilo dohledat. Dodává také, že vypustil poznámky pod textem, které "zabírají téměř třetinu díla." Takže dílo je dosti nedbale vypraveno, i Díl II. Velké prostředky duchovního pokroku není v obsahu řádně označen.