Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Melka Antonín, Ries Joseph aj


Živé slovo

Melka Antonín, Ries Joseph aj., 1931
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Homiletická knihovna, od r. 1924 vyšlo asi 31 svazků.
11. Eucharistická kázání. I. Eucharistie – svátost víry a naděje. II. Sv. přijímání – zdroj života a síly. III. Povinnosti ke Kristu Svátostnému. Rybák Josef, 1928.