Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Matthaeus Liberator


Institutiones Ethicae et Iuris naturae

Matthaeus Liberator, 1884
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Přirozené právo

Vyd. 8.; potom ještě vyšlo 9. vyd. (beze změn) r. 1887 a poslední 10. vyd. roku 1890 (nejbližší nám známý exemplář je v Polsku).