Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Masák Emanuel


Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně (1850 – 1930) s kompletní bibliografií až do r. 1946

Masák Emanuel, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 100 (vyd. 1932). V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech 110 svazků Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (ještě chystáme informace o ukončení činnosti Dědictví). Kompletní bibliografie je vřazena za knihou.


Msgre. Jan Tenora

Masák Emanuel, 1938
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, příloha ke sv. 105.


Anděl strážný. Časopis katolických dětí.

Mathon Placidus Johannes, Ambrož Vilém, Masák Emanuel, Pokorný Ferdinand, 1948
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházel v letech 1882 až 1918, roku 1919 nevyšel kvůli Masarykovské revoluci (ale už r. 1929 preláti dětem do hlav vtloukali téměř svatého Masaryka – a ještě jim na něho otiskli básničku (titul č. 7 toho roku), v letech 1941 až 1944 vydávání přerušeno německou okupací, znovu obnoven 1945 a opět zastaven 1948 komunistickým režimem (toho roku vyšlo jen pět čísel). Podnázev je od r. 1945 Časopis katolických dětí.
V roč. 9899 chybí č. 3, opravu připravujeme.


Archa, revue pro katolickou kulturu

Dostál-Lutinov Karel aj., 1912
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Změny podnázvu: Měsíčník pro literaturu, kulturu a život (od roč. 6 r. 1918 do roč. 14 r. 1927), Sborník pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 15 r. 1927 do roč. 25 r. 1937), Revue pro literaturu, umění, kulturu a život (od roč. 26 r. 1938 do r. 1948), Kulturní revue (od roč. 1/33 r. 1958 do roč. 2/34 r. 1959) a Literární revue československého exilu (poslední ročník v létech 1960 – 1963). Kromě uvedeného autora († 1923) nesli porůznu odpovědnost i (abecedně): Čapek Emanuel, Čmejrek Eduard, Kratochvil Antonín (exil), Masák Emanuel, Norbert František, Slavík Jindřich Maria, Svoboda Josef, Svozil Oldřich, Večeřa František, Vysloužil Vilém, Zamykal Ladislav. Vycházelo v létech 1912 – 1941, 1945 – 1948 a 1958 – 1963 (exil). Pro exilová vydání použita adresa http://www.scriptum.cz/archa_mnichov/index.html.
Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké. Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938 je (bez bibliografie Družiny) v pododd. 2004: Almanachy, bibliografie pak v pododd. 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti.
Přílohou Archy je Archiv literární. Prameny dějin české literatury katolické. Bitnar Vilém (red.), 1919 – 1922.