Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Marchal Victor


Žena křesťanská. Žena jak má býti – zrcadlo pro křesťanské pohlaví ženské.

Marchal Victor, 1874
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Dle P. Victora Marchala O. M. I. Le P. (* 1827, † 1903) (La femme comme il la faut, 1862) P. Poimon František Saleský. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 41.


Křesťanský muž – zrcadlo pro křesťanské pohlaví mužské.

Marchal Victor, 1875
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Kniha původně francouzsky sepsaná (L'Homme comme il le faut, 1864) od P. V. Marchala; zčeštil P. Procházka Matěj († 1889). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 42.