Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Marchal Jan Nepomucký


Pobožnost k Pánu Ježíši na dřevě kříže umírajícímu, kteráž se konává při navštívení cesty křížové v Římově,

Paulus Jaroslav, 1917
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Křížová cesta

(název pokračuje:) na pětmecitma zastavení rozdělené, s návěštím týkajícím se spůsobu té pobožnosti,k potěšení a užitku duchovnímu ctitelův umučení Páně; dle starobylých a úctyhodných vydání. Poprvé vyšlo jako již přeprac. vyd. (P. Marchal Jan Nepomucký) 1860, potom 1880, 1896 (P. Haláček Šimon) a 1901. Naposledy jako 5. vyd. 1928.


Život Marie Panny, vyobrazený v chodbách Lorety Římovské

Marchal Jan Nepomucký, 1869
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

K užitku duchovnímu svých osadníků a nábožných poutníků po šesté od Jana Marchala, faráře v Římově, biskup. střídníka, konsistoriálního rady a dozorce národních škol v okresu Novohradském vydaný.