Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Mandelkern Solomon


Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae

Mandelkern Solomon, 1896
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

02040201: studijní text; (název pokračuje:) quibus continentur cuncta quae in prioribus concordantiis reperiuntur vocabulae, lacunis omnibus expletis, particulae, pronomina, nomina propria separatim commemorata : Servato textu masoretico librorumque sacrorum ordine traditio. Jde o příruční vydání, kdy místa výskytu nejsou doprovázena citací (ty jsou uvedeny v podrobném vydání 02040202). Kniha je, stejně jako v podrobném vydání, kvůli rozsahu v šesti částech: Část 1, písmena álef – gímel (po str. 149); Část 2, písmena dálet – jód (str. 148 – 323); Část 3, kaf – nún (str. 322 – 479); Část 4, sámech – cádé (str. 478 – 625); Část 5, písmena qóf – táw (str. 624 – 804). Následuje závěrečná 6. část postupně se zájmeny, slovy chaldejskými a aramejskými a jmény vlastními.


Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae

Mandelkern Solomon, 1937
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

02040202: studijní text; (název pokračuje:) quibus continentuř cuncta quae in prioribus concordantiae reperiuntur vocabula lacunis omnibus expletis emendatis cuius quemodi vitiis locis ubique denuo excerptis atque in meliorem formam redactis vocalibus interdum adscriptis particulae omnes adhuc nondum collatae pronomina omnia hic primum congesta atque enarrata nomina propria omnia separatim commemorata: Servato textu masoretico librorumque sacrorum ordine traditio. Jde o podrobné vydání, kdy místa výskytu jsou doprovázena citací. Hlavní text, tak jako v příručním vydání 02040201, je kvůli rozsahu v šesti částech: Část 1, písmena álef – gímel (po str. 276); Část 2, písmena dálet – jód (str. 276 – 527); Část 3, kaf – nún (str. 527 – 787); Část 4, sámech – cádé (str. 787 – 1007); Část 5, písmena qóf – táw (str. 1007 – 1253). Následuje závěrečná 6. část postupně se zájmeny, slovy chaldejskými a aramejskými a jmény vlastními.