Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Luis de Granada


Ctihodného otce Ludvíka Granadského, z řádu kazatelského, Vůdce hříšníkův

Luis de Granada, 1868
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

Též Rádce hříšníků (Guía de pecadores, 1557). Českým jazykem vyložil Jan Nep. František Desolda. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 53.