Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Loula Otto, Suchý František


Průvod varhan ke Zpěvníku Svatováclavskému

Loula Otto, Suchý František, 1930
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Lidový zpěv

Svatováclavský zpěvník – kostelní písně a modlitby. Vyšel asi v šesti vyd. mezi léty 1930 až 1948. S díky za skenování a za zpřístupnění na internetu.