Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Lorenz Willy, Tvrdík Milan


Dialog s českou zemí. Esejistické črty a imprese.

Lorenz Willy, Tvrdík Milan, 2002
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Orig.: Liebe zu Böhmen, 1988. Předtím Monolog o české zemi. Lorenz Willy, 1987; orig. Monolog über Böhmen, 1964.