Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Leseur Élisabeth


V náručí Božím. Deník vnitřního života.

Leseur Élisabeth, 1936
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Modlitby a rozjímání obecně

2. vyd. (1. vyd. 1935). Dominikánská edice Krystal, sv. 21.