Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Leroy Louis


Katolická filosofie dějin

Leroy Louis, 1901
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 22. Dle 5. vydání francouzského (název v textu) přeložil P. Kameš Vojtěch. Pozn.: České knihovny mylně uvádějí, že autorem je filosof Leroy André-Louis (* 1892), který jím, s ohledem na datum vydání knihy, nemůže být. P. Louis Leroy se narodil r. 1821, rok úmrtí není veřejně znám.