Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Lepař František


Nehomérovský slovník řeckočeský

Lepař František, 1892
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

02030403N: studijní text – slavný slovník – použitelný ke čtení Septuaginty. Slovník je kvůli rozsahu v pěti částech: Část 1, A – geómetria; Část 2, geómetrikos – Etearchos; Část 3, eteios – méleos; Část 4, Mélés – próteion; Část 5, Prótesileós – ópsai.