Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Lefebvre Gaspar


Základy liturgie

Lefebvre Gaspar, 1930
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Dominikánská edice Krystal, sv. 6. Dovolujeme si připomenutí, že autorem je belgický benediktin, někdo jiný, než francouzský abp. Lefebvre Marcel.