Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Lang Alois


Buddhismus

Lang Alois, 1904
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)


Otec pouště sv. Jeronym

Lang Alois, 1948
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Vyd. 2., opr.; poprvé vyšlo r. 1920.


John Henry Newman. Úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor z jeho spisů.

Newman John Henry, blahoslavený 2010, Lang Alois, 1939
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

1. vyd.; 2. vyšlo r. 1947 bez fotografie. Lev XIII. kreoval Newmana 12. 5. 1879 kardinálem. Ctihodným byl prohlášen 21. 1. 1991 a 19. 9. 2010 byl blahořečen.