Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kutal Bartoloměj


Commentarii in prophetas minores. 1. Liber prophetae Hošeae. 2. Liber prophetae Joelis. 3. Liber prophetarum Amos et Abdiae.

Kutal Bartoloměj, 1933
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

(název pokračuje:) e textu originali latine et metrice versus, explanatus, notis criticis et philologicis illustratus / e textu originali latine et metrice versi, explanati, notis criticis et philologicis illustrati; roky vyd. 1929, 1932 a 1933.


Dějiny Starého zákona

Kutal Bartoloměj, 1923
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

Příkladem postupného zdnešňování biblických výkladů může být pojednání o potopě. Do poloviny 19. století se potopa jednoznačně považovala za všeobecnou, ne za částečnou. Musil (viz Od stvoření do potopy) v r. 1905 nabízí sice ještě oba výklady, ale již se naopak jednoznačně přiklání k potopě částečné. Zde Kutal předkládá už jen jeden výklad. Laskavý čtenář může porovnat Zillmerův politicky nekorektní Darwinův omyl (2008) v pododdělení 1109: Odpor k pověrám, který jde proti dnešku zpět k tradičnímu výkladu.


Písmo svaté jako četba laiků. Krása evangelií. Krása Starého zákona. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Žák Emanuel, Merell Jan, Benediktus XV., 1940
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblická theologie

Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benediktus XV., 1920. Česky jednak z publikace Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a jednak z Ordinariátního listu Pražské arcidiecese.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.


Palestina

Kutal Bartoloměj, 1925
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

(název pokračuje:) historicko-náboženský obraz minulosti a přítomnosti Palestiny nakreslil ThDr. Bartoloměj Kutal. Prakticky poslední větší česká katolická zpráva o Palestině sice ještě arabské, kdy už ale naplno běžel její židovský zábor. Zveřejěno po konsultaci s autora inkardinující diecézí (čtenář Š.).