Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kudrnovský Alois


Apologetika. Část I. O náboženství.

Kudrnovský Alois, 1932
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 13. Vyšla jen tato část.


Quas primas. Svátek Krista Krále.

Pius XI., Kudrnovský Alois, 1926
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

OCR latinsky a česky a ještě jednou s komentářem česky.


Kristus a církev. 1. okružní list Pia XII. O tajemném těle Ježíše Krista a o našem v něm spojení s Kristem.

Kudrnovský Alois, 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Vzdělávací katolická knihovna. Druhá nová řada, sv. 2.


Bohověda a její studium

Kudrnovský Alois, 1947
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Knihovna Studium, sv. 5.


Spiritismus

Kudrnovský Alois, 1908
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 46.


Kongrua katol. duchovenstva. Úprava ke IV. lustru.

Kudrnovský Alois, 1940
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Knihovna ČKD. Nová řada, sv. 11. Otisk stejnojmenného článku z ČKD 1940, č. 3, str. 161 – 191, č. 4, str. 233 – 270, č. 5, str. 313 – 361 a č. 6, str. 393 – 400.