Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kubina Andrej


Sláva Božskému Srdcu. Modlitebná knižka pre ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Kubina Andrej, 1922
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

1902 – 3. rozmnož. a od kňazov Spoloč. Ježišovej sprav. vyd., 1922 4. vyd. Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx.