Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kubes Augustin, Zaleskis Vladislovas Mykolas


Z vlasti Buddhovy. Obrázky z katolických misií a ze života ve Východní Indii

Kubes Augustin, Zaleskis Vladislovas Mykolas, 1906
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 93.