Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Korous Karel


Zlatá neomylné římsko-katolické pravdy dennice (náhrada nekatolických naučení)

Koniáš Antonín, Pflaumer Christoph, 1728
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

(celý název:) Zlatá Neomilné, Ržjmsko-Katolické Prawdy Dennice: Na Wegročnj Slawnosti Swatých, a Swětic Božjch, W Episstolnjch Ržečjch, Které y k Nedělnjm Episstolám dlé prwnjho Regstřjku přiwlastniti se mohau, Swětlými Pjsma S. Důwody, Gednosworným Swatých Otcůw Swědectwjm se wygasňugjcý; Zawedené w temnostech bludu Dusse Swětlem samo-spasytedlné Wjry oswjcugjcý, Někdy od Dwogictihodného Kněze Krystoffa Pflaumera z Towaryšstwa Pána Gežjsse w Přátelském Rozmlauwánj předstawená, Nynj pak od gednoho téhož Towaryšstwa Kněze w Episstolnj Wyswětlenj rozssýřená, Milým Wlastencům Misto bludných Kněh obětowaná. Oním "jedním knězem", který je autorem 1/3 rozsahu a dotvoření Zlaté dennice, je skromný P. Antonín Koniáš S. J. (tak skromný, že se odmítl nechat portrétovat, jak bývalo zvykem, takže jeho podobiznu nemáme), což v Knihovně Libri nostri dokládá Karel Korous (2007) a Josef Cyril Kebrle (1996).


K temnotám v české historii

Korous Karel, 2007
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s německou reformací a německým (a švýcarským) protestantismem

Publikace je stručnou polemikou s pochybným pojetím doby po třicetileté válce podle "Temna" zednáře Aloise Jiráska a v širším kontextu s Masarykovým účelovým výkladem smyslu českých dějin. Zveřejňujeme ji se souhlasem autora; 2. vyd. 2013.
Jako (podstatnou) zajímavost srov. pozn. o Roudnickém dokumentu, t. j. listu Revers pánů a rytířstva v Království českém – pododd. 1606 Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská.


Osobnosti, doba a Libochovicko

Korous Karel, 2020
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české

3. dopl. vyd. Pohled na významné osobnosti Libochovic a okolí v souvislostech doby. Všichni výrazně ovlivnili dějiny místní, někteří evropské a jeden z nich i světové. Všichni v něčem a v různé míře lidsky chybovali. Navzájem se povahově, charakterově i nadáním velice lišili. Společná jim byla nejen katolická víra, ale i úcta k tradici, odpovědnost za podřízené i pomoc potřebným.


Revers pánů a rytířstva v Království českém; Dem durchlauchtigen, Hochgeborenen Fürsten und Herrn

Budovec z Budova Václav, pán, aj.; Schlick Joachim Andreas von, Graf , 1620
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Svatá říše římská

1. Kapitulační revers v Praze uvízlých poražených (tzv. českých) šlechticů, kteří zradili český národ a válčili na straně Němců (s výjimkou Bavorů), vydaný pátého dne po záchraně českého národa na Bílé hoře a předaný Maxmiliánu Bavorskému, vítězi a náměstku císaře.
Připojujeme také znění reversu převedeného do moderní češtiny, aby lépe vynikla zbabělost a podlézavost povstalců, která jim ovšem nebyla nic platná, a krátkou autorskou poznámku k převodu.
O tomto dokumentu hovořila v naší Knihovně již publikace K temnotám v české historii. Korous Karel, 2007 (pododd. 1506 Boj s reformací a dřívějším protestantismem), a to jako o Roudnickém dokumentu podle místa, kde jej nalezl František Palacký (který na něm ale ztroskotal kvůli lpění na svých nesmyslných předsudcích o české historii).
2. Datum Görlicz, den 2. Martii Ao 1621. Jedna z proseb o milost německého vůdce "českých" pánů.