Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kopal Petr


Škola sv. Václava. Řeč ve schůzi katolické organisace 5. října 1906.

Kopal Petr, 1906
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola


Miroslavín aneb Rozluštění otázky sociální

Kopal Petr, 1903
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Sociální nauka Církve


Obrana víry. Časopis věnovaný zájmům katolicko-politickým.

Kopal Petr, 1901
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Jde o jinou tiskovinu, než později vydávala Tisková liga. První dva roky byl podnázev jen Časopis věnovaný zájmům katolickým, název se r. 1894 trvale změnil na Obrana.
Pozn.: Ve většině ročníků jsou některé stránky přeházené – pokud by nám některý čtenář chtěl pomoci a srovnat je, bude to dobrá pomoc; děkujeme.