Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Konařík-Bečvan Bedřich


O výchově rodinné

Konařík-Bečvan Bedřich, 1905
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině


Listy sv. Hildegardy z Bingen

Hildegardis Bingensis, svatá, Konařík-Bečvan Bedřich, 1948
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Výbor třiceti tří listů svaté Hildegardy z Bingen podle vydání Mignova a překladu Clarusova. Dominikánská edice Krystal, sv. 91.