Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Komárek František


Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský

Komárek František, 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

31 májových promluv zejm o svátostech.


Rozjímání sv. růžence radostného, bolestného a slavného v přítomné době válečné

Komárek František, 1914
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence


Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání "Sv. Václav ve škole ukřižovaného Spasitele".

Komárek František, 1929
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní


Paměti panství a farní osady Budenické

Komárek František, 1911
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)