Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Koenders Angelinus J.


Devítidenní pobožnost k svaté Terezii Ježíškově

Koenders Angelinus J., 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru). Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.