Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kliman Andrej (někdy pseudonym Hliničan)


Náboženská čítanka pre mládež (o praktickom náboženskom živote).

Kliman Andrej (někdy pseudonym Hliničan), 1942
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Poslední, 2. vyd. Dar Knihovně. Pán Bůh odplať.