Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kirch Konrad


Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae

Kirch Konrad, 1965
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Patrologie a patristika obecně

Vycházel opravován od r. 1901 do r. 1967.