Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kalousek Vratislav


Rodinný statut dynastie Habsbursko-Lotrinské

Kalousek Vratislav, 1923
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Uveřejnil Sborník věd právních a státních, roč. 23, č. 2, str. 117 – 142.