Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Juan de la Cruz, svatý


Svatého Jana od Kříže učitele církevního Výstup na horu Karmel. Spisy svazek 1.

Juan de la Cruz, svatý, 1940
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mystika

Dominikánská edice Krystal, sv. 52. Dílo je pojato jako doplněk Temné noci, jejíž místo je v pododdělení 0612: Duchovní poesie.


Svatého Jana od Kříže učitele církevního Temná noc. Spisy svazek 2.

Juan de la Cruz, svatý, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Duchovní poesie

Dominikánská edice Krystal, sv. 56. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.


Svatého Jana od Kříže učitele církevního Duchovní píseň. Spisy svazek 3.

Juan de la Cruz, svatý, 1942
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Duchovní poesie

Dominikánská edice Krystal, sv. 65.


Svatého Jana od Kříže, učitele církevního Plamen lásky žhavý (druhá redakce), Drobné spisy. Spisy svazek 4.

Juan de la Cruz, svatý, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Duchovní poesie

Dominikánská edice Krystal, sv. 70. Publikaci zařazujeme na přání milé čtenářky L.