Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Jordanus de Saxonia, blahoslavený, Fojtů Josef Maria


Život svatého Dominika

Jordanus de Saxonia, blahoslavený, Fojtů Josef Maria, 1941
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Dominikánská edice Krystal, sv. 56.