Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Jirák František


Přírodopisná čítanka. Část první. O hvězdách. Část druhá. O zemi.

Jirák František, 1912
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Část první, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 80, vyšla r. 1908. Část druhá, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 85.


Anežka a Zuzanna čili Poslední léta pronásledování Diokleciánova. Dějepisná povídka.

Rondina Francesco Xaver, Jirák František, 1905
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

Vlašsky sepsal Francesco Xaver Rondina, česky upravil František Jirák. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 73.