Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Jehlička Ladislav


Ladislav Jehlička. Biografie a bibliografie.

, 2019
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Lexikon české literatury – osobnosti, díla, instituce. Forst Vladimír, Merhaut Luboš, 1985 – 2008, tuto významnou osobnost a vynikajícího literáta nezná. Proto čtenáře prozatím odkazujeme na soubor dokumentů pod titulem Křik Koruny svatováclavské. Jehlička Ladislav, 2010, v pododdělení 1508: Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem).


Křik Koruny svatováclavské

Jehlička Ladislav, 2010
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem)

Díky náležejí zejm. nakladatelství Torst (jeho jednateli panu Viktoru Stoilovovi), jakož i panu Miroslavu Svobodovi, řediteli Sdružení občanů Exodus, z. s., i panu PhDr. Janu Cholínskému, bez nichž by nebyla tato kniha zpřístupněna. Durhý soubor je samizdatové vyd. z r. 1987. A připojujeme esej posledně jmenovaného: Heroický skeptik, jenž v žertu neměl sobě rovna. Nad životem a dílem Ladislava Jehličky (1916 – 1996). Cholínský Jan, 2011.


Obnova

Pochmon Antonín, Polák Josef, Horák František, Lazecký František, Jehlička Ladislav, 1940
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Pod tento titul zařazujeme tři periodika:
1. Obnova, Hradec Králové, 1895 – 1922.
2. Obnova, Opava, 1937 – 1938.
3. Národní obnova, Praha, 1938 – 1940.
Nezařazujeme periodikum Obnova, ústřední týdeník Československé strany lidové, Praha, 1926 – 1929.