Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Jehlička František


O tlači

Jehlička František, 1911
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Hromadné sdělovací prostředky (média), veřejné mínění

Spisy poučné a obranné, sešit 2; autor je v knize uveden jako Salezius.


Obnova

Pochmon Antonín, Polák Josef, Horák František, Lazecký František, Jehlička Ladislav, 1940
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Pod tento titul zařazujeme tři periodika:
1. Obnova, Hradec Králové, 1895 – 1922.
2. Obnova, Opava, 1937 – 1938.
3. Národní obnova, Praha, 1938 – 1940.
Nezařazujeme periodikum Obnova, ústřední týdeník Československé strany lidové, Praha, 1926 – 1929.