Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Janalík Vincenc


Věrná Roza aneb Vítězství katolického náboženství.

Janalík Vincenc, 1890
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Poprvé vyšlo 1848 v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 22. Dále roku 1856, 1858, 1872 a 1890 (přinášíme toto vyd., neboť jen ono je psáno latinkou). Připojujeme recensi z ČKD 1872, č. 3, str. 239n.