Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Bělohlávek Václav Svatohor


Homilie sv. Jana Zlatoústého

Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Bělohlávek Václav Svatohor, 1917
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)