Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hrudička Alois


Čtvero vzorů křesťanského života. Životopisné obrazy.

Knecht Friedrich Justus, Hrudička Alois, Janovský František, 1896
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Blahoslavený Jan Křtitel de la Salle a řád bratří křesťanských škol. Příspěvek k dějinám vychovatelství. Bedřich Justus Knecht. (V mateřský jazyk přeložil František Tater, 258 str.) Jan Vianney, farář Arský. Hrudička Alois. (Dle spisův očitých svědků, str. 268 – 372.) Tomáš Morus. Obrázek z dějin. Janovský František. (str. 378 – 405.) Adolf Kolpind, zakladatel a generální předseda Jednot katolických tovaryšů. Janovský František. (str. 410 – 496.) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 63.


Františka Slavatová a doba její – obrazy z dějin katolické reformace na Moravě a v Čechách

Hrudička Alois, 1902
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70.


Topografie diecese brněnské

Hrudička Alois, 1908
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Historický místopis Zemí Koruny české

Msgre. Alois Hrudička, * 24. 4. 1843 Třešť, † 3. 8. 1912 Želiv.


Liturgika pro střední školy

Hrudička Alois, 1898
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

3. opr. vyd. (poprvé 1884, podruhé 1892).