Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hrubý Ferdinand


Utrpení Páně a Nejsvětější Svátost oltářní

Hrubý Ferdinand, 1931
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

Sedm promluv postních.