Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hoppe Alfred


Náš Spasitel. Psychologické a dramatické momenty ze života, utrpení a učení Pána našeho Ježíše Krista. Díl 1 až 3.

Hoppe Alfred, 1931
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Ve svém šestidílném spise "Kristus – můj život" napsal dp. Alfred Hoppe, farář v. v.; dílo toto bylo upraveno a přeloženo pro zbožný lid český přičiněním kongregace Školských Chudých sester de Notre Dame mateřince v Horažďovicích. Díly 1 a 2 připravujeme.