Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hopko Vasilij, blahoslavený 2003


O Najsvätejšej Eucharistii. I. Christos posredi nas. II. Christos v nas. Sv. Pričastije. I. časť. II. časť.

Hopko Vasilij, blahoslavený 2003, 1948
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Díl I. a II. časť dílu II. připravujeme.


Greko-katoličeskaja Cerkov. Iz blahodarnosti za Užhorodskuju Uniju, kotoroj 300 ročnyj jubilej prazdnujem v tek. hodu 1946.

Hopko Vasilij, blahoslavený 2003, 1946
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ