Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Holinka Rudolf, Klik Josef aj. red.


Prof. PhDr. Josef Pekař. Jeho život a kompletní bibliografie.

Holinka Rudolf, Klik Josef (aj. red.), 1937
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Celkový dějepis Zemí Koruny české

1. Výběr ze sborníku Od pravěku k dnešku. sborník prací z dějin československých. K šedesátým narozeninám Josefa Pekaře. Díl II. 1930.
2. O Josefu Pekařovi. Příspěvky k životopisu a dílu. Holinka Rudolf, Klik Josef aj. red., 1937.
Bibliografie je spojením článku Bibliografie prací Josefa Pekaře. Klik Josef, 1930 z prvního sborníku a několika stran z článku Poslední vědecké zájmy Pekařovy. Klik Josef, 1937 z druhého sborníku Příspěvky k životopisu a dílu.

    Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • aaaaOdPraKDnvyber-r.pdf, 13.6 MB   
  • RadOJoPek-r.pdf, 17.2 MB   
  • KlikJBibliJoPek-r.pdf, 1.2 MB