Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hitler Adolf, Frick Wilhelm, Ribbentrop Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von, Lammers Hans Heinrich, Heydrich Reinhard Tristan Eugen


Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Programové prohlášení Reinharda Heydricha po nástupu do funkce Zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava.

Hitler Adolf, Frick Wilhelm, Ribbentrop Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von, Lammers Hans Heinrich, Heydrich Reinhard Tristan Eugen, 1941
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa

Sbírka zákonů č. 75/1939 Sb.