Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hilaris(


Mše svatá v obrazech

Hilaris(?), 1948
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Pozn.: 1. Kniha vyšla v září 1948. V těch letech v české provincii kapucínů nebyl bratr jménem Hilaris. Jméno je snad smyšlené kvůli neshodám se státem. 2. Nevíme, která zahraniční publikace byla předlohou, zvl. pro obrázky, jejichž autora tedy také neznáme.