Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hieronymus, svatý


Listy Svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve. Část prvá. Listy od prvého do šedesátého čtvrtého dle pořadí časového.

Hieronymus, svatý, 1917
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký

Vyšla jen tato první část.