Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Herzog František


Postni řeči, cyklus 1/6, Marnotratný syn

Herzog František, 1897
Oddělení: Homiletika
Pododdělení: Homiletické publikace ostatní

(název pokračuje:) obraz hříchu a pravého pokání; sedmero postních řečí, jež pro katolický lid upravil autor. Vydání 2.