Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hello Ernest, Bouška Sigismund Ludvík, Jenewein Felix


Podobizny svatých

Hello Ernest, Bouška Sigismund Ludvík, Jenewein Felix, 1898
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Arnošt Hello; přeložil a vignety kreslil P. S. Bouška O. S. B, titulní kresba od F. Jeneweina. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 5. Uveřejňujeme i 2. vyd. 1938 u Kuncíře.