Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Haringer Michael


Zivot (Život) ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbaura (Dvořáka) generálního vikáře a předního rozšiřovatele kongregace nejsvětějšího Vykupitele.

Haringer Michael, 1881
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1563 do r. 1870

Sepsal Michal Haringer C. SS. R. (* 1817, † 1887), generální konsultor téže kongregace, konsultor sv. kongregace indexu a odpustků, člen akademie katol. náboženství v Římě. S povolením spisovatelovým z němčiny přeložil dle druhého rozmnoženého vydání Jan Dobrý (* 31. 3. 1849 Domažlice, † 3. 6. 1900 Domažlice), kněz diecése budějovické. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 49.