Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hardenberg Georg Philipp Friedrich von (pseudonym Novalis)


Ryzí květ. Chvalozpěv k světlu.

Hardenberg Georg Philipp Friedrich von (pseudonym Novalis), 1940
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Dominikánská edice Krystal, sv. 51.