Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hakl Bohumil František


Exercicie čili Duchovní cvičení kněžská

Göldner Václav, Hakl Bohumil František, 1881
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

(název pokračuje:) jež konal r. 1880 v biskupském semináři v Hradci Králové P. Václav Göldner a za "Vade mecum" účastníkům na upomínku podává P. Bohumil František Hakl. Knihu připravujeme.


  Cesta do Říma a dále do Neapole a Pompeje. Pouť Slovanů do Říma ku dni ssv. našich apoštolů Cyrilla a Methoděje r. 1881.

  Hakl Bohumil František, Koželuha František, 1881
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Řím

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 48.


  Liturgika o posvátných dobách Svaté katolické Církve čili Slavnostní kruh v roce církevním

  Hakl Bohumil František, 1895
  Oddělení: Liturgika
  Pododdělení: Liturgie a čas

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 82. Nejlepší české pojednání o církevním roce, o jeho členění, jakož i o význmných jeho dnech. O dějepisném původu, hlubokém významu i o působivosti a mocném vlivu liturgického roku, jeho částí i jednotlivých slavností a svátků.